Wat is ISO 45001?

ISO 45001 is de norm voor veiligheidsmanagement. Het brengt de risico’s in kaart en biedt maatregelen voor veilig werken.

Zijn er ook andere systemen op het gebied van veiligheidsmanagement?

Naast de ISO 45001 norm kunnen bedrijven ook gebruik maken van de de normen VCA, BRL 9101 en Safety Culture Ladder.

BRL 9101, SCL, VCA?

De afkortingen staan voor:

BRL: Beoordelingsrichtlijn
VCA: Veiligheid Checklist Aannemers
SCL: Safety Culture Lader (Veiligheidsladder)

De BRL 9101 is een beoordelingsrichtlijn voor verkeersmaatregelen bij Werk in Uitvoering. Het heeft veel raakvlakken met VCA (veiligheid) en ISO 9001 (kwaliteit). Het wordt gebruikt in infra-branche.

VCA is een specifiek systeem voor aannemersbedrijven, maar er is ook een afgeleide voor uitzendbureaus (VCU). Dit systeem werkt met een checklist. Via werkbesprekingen (toolboxmeeting) en opleidingen wordt het bewustzijn van de medewerkers vergroot. Naast veiligheid speelt gezondheid en welbevinden ook een belangrijke rol.

In het verlengde hiervan is de Safety Culture Ladder samengesteld. Dit is een ladder-systeem met bepaalde treden waarin een bedrijf kan aantonen dat de organisatie bewust omgaat met veiligheid en dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn.

Kan ik zelf interne audits uitvoeren?

Voor sommige normen mag je zelf een interne audit uitvoeren, maar andere normen vereisen iemand die onafhankelijk staat ten opzichte van de organisatie. Nedvision is gecertificeerd als lead auditor en kan interne VCA- en BRL 9101 audits voor u uitvoeren.

Ik wil graag eerst zelf beginnen met veiligheid, maar weet niet hoe?

Nedvision heeft een handige praktijkgids voor ISO 9001:2015 uitgegeven. Hiermee kunt u starten met de meestgebruikte norm ISO 9001. U kunt eerst beginnen met het inrichten van uw processen aan de hand van dit boek en desgewenst daarna contact opnemen met een certificerende instantie. Op deze manier kunt u laagdrempelig beginnen.

Ook kunt u een VCA cursus volgen via onze partner. Klik op de banner voor meer informatie.

Wilt u liever hulp? Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@nedvision.com.


Onze laatste publicaties